Wat doet De Daadschappij?

Elke organisatie ondergaat de dynamiek van deze tijd. De samenleving verandert niet alleen in hoog tempo, maar ook op meerdere fronten. Dat biedt natuurlijk kansen en maakt tegelijkertijd onzeker. Immers, als omstandigheden veranderen, geldt dat ook voor de relevantie van de organisatie. Bij de tijd blijven wordt steeds belangrijker en het vraagt dus veel van het aanpassingsvermogen. De Daadschappij kan hierbij helpen.

Hulp is nuttig. Het is best lastig om na te denken over ontwikkelingen die anders zijn dan de gang van zaken van vandaag. En door de voor u relevante trends en veranderingen te duiden, door samen de (nabije) toekomst te verkennen en door na te denken wat het voor de organisatie betekent, wordt de toekomst minder ongewis. Maar in ieder geval door van buiten naar binnen te denken; uw relevantie wordt vanzelfsprekend daar bepaald!

De Daadschappij heet niet voor niets zo. De samentrekking tussen daadkracht en maatschappij gaat precies waar de hiervoor bedoelde organisaties reflectie, dialoog en duiding over kunnen gebruiken. Van overheden (waar publiek belang schuurt tegen een wens tot bedrijfsmatige uitvoering) en ondernemingen (die toenemend worden aangesproken op hun maatschappelijke impact), laat staan sociale ondernemingen die op dat snijvlak werken, zijn zowel maatschappijanalyses als het benoemen en beantwoorden van strategische vraagstukken cruciaal; om zo relevant te kunnen blijven in een veranderende samenleving.