• Wie is De Daadschappij?

Wie is De Daadschappij?

Frido Kraanen heeft 15 jaar bij de rijksoverheid gewerkt en werkt thans ruim 9 jaar bij PGGM. Hierdoor heeft hij zowel brede ervaring opgedaan in publieke als private vraagstukken.

Dat op een zeer breed terrein, van inhoudelijk zorgbeleid, koopkrachtvraagstukken tot macro-economisch beleid. Maar altijd met één been in het beleid en één been in de praktijk en het besef dat beleid het middel is en het doel in de praktijk is!
Naast de Daadschappij werkt hij als directeur Coöperatie en Duurzaamheid bij PGGM. Het terrein van sociaal ondernemerschap, betrokkenheid van leden, alle duurzaamheidsaspecten, de systeemwereld en de daadwerkelijke wereld zijn bekend terrein. Daarnaast bezit hij een groot nationaal en internationaal netwerk, met name in de zorg, bij de overheid, sociale partners, de wetenschap en de financiële sector.
Frido is bestuurslid van Deltaplan Dementie, bestuurslid van de coöperatie WeHelpen, de RvT van de gezondheidscentra Utrecht (SGU), bestuurslid van de Paul Cremerslezing, voorzitter van de internationale werkgroep ‘Finance and the circular economy’ en zit in diverse klankbordgroepen.

De arbeidsmarkt verandert en Frido gelooft dat de combinatie van enerzijds PGGM en anderzijds de Daadschappij in de toekomst meer gewoon zal zijn. Op deze manier kan je niet alleen breder je talenten inzetten, maar kunnen PGGM en de Daadschappij beide profiteren van wat aan de 'andere kant' gebeurt.