• Klanten van De Daadschappij
  • Klanten van De Daadschappij

Klanten van De Daadschappij

De Daadschappij heeft verschillende opdrachten uitgevoerd. Lees verder waar en welke.

  • Ministerie van VWS - directie Langdurige Zorg
  • Zorgorganisatie IJsselheem - Strategiesessies bestuur en MT als start van meerjarenplan
  • Burgerinitiatief 'Zorg zoals de West-Fries het wil' - hulp bij strategie en stakeholders, zie www.zzvv.nl
  • Omring - ThuisLab
  • Rabobank Kop van Noord-Holland
  • VU executive master Management Consulting
  • Zorgverzekeraar CZ
  • Arbeidsmarktorganisatie Care2Care